Debat og politik

Vi har brug for en samtale om vores syn på sundhed og sundhedssektorens opgaver

Af Jesper Callesen, Alternativet

Folketingskandidat, Københavns Omegns Storkreds

Sundhedsdagsordenen er forbløffende fraværende i valgkampen. Den er reduceret til lønspørgsmål og penge. Det er helt nødvendigt at drøfte ressourcer, uddannelse og hvordan vi skaber gode og meningsfulde arbejdspladser. Men det er vigtigt at den diskussion ikke fortrænger samtalen om hvad det er for opgaver vores sundhedssystem skal løse. I Alternativet foreslår vi en sundhedsreform med et bredere syn på sundhed. Vi ønsker et sundhedssystem der baserer sig på fagpersonalets viden og erfaringer og en helhedsorienteret helbredsforståelse.

Vi vil sætte ind overfor ernæringsmæssige, miljø- og klimamæssige faktorer, partikelforurening, hormonforstyrrende stoffer og medicinrester i drikkevandet. Og mere plantebaseret kost, ikke mindst i sundhedssektoren selv. Åbenhed overfor forskning og inddragelse af alternative og komplementære behandlingsformer.

Vi foreslår at forskning og medicinudvikling sker til vores fælles bedste og at vi forholder os til medicinforbruget. Vi ønsker mere lighed i sundhedsvæsenet, ved at gøre flere forebyggelses- og behandlingsmetoder tilgængelige.

Samt fokus på samtale, det rehabiliterende, helbredende og lindrende, Alt sammen på tværs af fagspecialer og sektorer. Samt en systemisk indsats over for stress, mistrivsel, udmattelse, ensomhed og nedadgående livskvalitet.

Kommentarer