Charlottenlund

Udsigt til ungdomsboliger bag det tidligere Danmarks Akvarium

Foto: Gentofte Kommune

Gentofte Kommune har indgået forlig med Slots- og Kulturstyrelsen i en retssag, som styrelsen anlagde mod Gentofte Kommune den 20. december 2019. 

Retssagen handler om, hvorvidt fem bygninger ved det tidligere Danmarks Akvarium i Charlottenlund lovligt kan anvendes til kontor, eller om bygningerne alene må anvendes til ungdoms- og kollegieboliger.  

Gentofte Kommune vedtog i 2018 en lokalplan, der betyder, at ejendommene kun må anvendes til ungdoms- og kollegieboliger, mens Slots- og Kulturstyrelsen har udlejet bygningerne til private kontorer. 

Med forliget vil et alment boligselskab kunne etablere ca. 25 ungdomsboliger i den såkaldte Bilharziosebygning, der ligger ud mod Strandvejen bag det tidligere Danmarks Akvarium.

Forliget indebærer samlet set, at:

·                              Slots- og Kulturstyrelsen hæver retssagen mod Gentofte Kommune

·                              Den nuværende lejer fraflytter Bilharziosebygningen senest den 30. april 2022.

·                              Slots- og Kulturstyrelsen sælger hurtigst muligt Bilharziosebygningen til en almen boligorganisation med henblik på nedrivning eller ombygning af bygningen og opførelse af almene ungdomsboliger.

·                              Gentofte Kommune tilbagekalder påbud af 9. oktober 2019 om lovliggørelse af Kavalergården, Maskinhuset, Vognporten og Mandskabsbygningen, og dermed kan anvendelsen til kontor fortsætte. Herudover skal Gentofte Kommune sende et forslag til lokalplan i høring, der muliggør anvendelse af disse fire bygninger til liberalt erhverv.

Borgmester Michael Fenger:

– Det er et meget fint resultat for de unge, at vejen nu er banet for flere almene ungdomsboliger i Gentofte Kommune, som ellers er fuldt udbygget og stort set uden ledige byggegrunde. Behovet er stort, og jeg glæder mig derfor over, at det via forhandlingens vej er lykkedes at komme i en positiv dialog med staten om anvendelsen af deres bygninger. Bilharziosebygningen er meget velegnet, og vi er godt tilfredse med at kunne se frem til 20-30 ekstra ungdomsboliger oven i ca. 150 øvrige almene ungdomsboliger, som vi planlægger at opføre andre steder i kommunen.

Det følger af forliget, at lejer skal være fraflyttet Bilharziosebygningen senest den 30. april 2022. Herefter påbegynder staten arbejdet med at forberede et salg af bygningen til en almen boligorganisation. 

Kommentarer