Samfund

Kræftens Bekæmpelse: Brandmænd har øget risiko for kræft

Brandmænd har højere risiko for at få kræft, viser ny udredning. Foto: Unsplash.com

Arbejdet som brandmand øger risikoen for mindst to kræftformer. Det fastslår en international videnskabelig udredning nu for første gang. Det bør bane vej for erstatning til brandmændene, lyder det fra Kræftens Bekæmpelse.

Giftig røg fra hjem fyldt med elektronik, asbest og møbler af plastic og laminat. Industri- og markbrande. Skiftende arbejdstider og natarbejde. Og redningsopgaver, som giver kontakt med sundhedsskadelige kemikalier.

Sådan ser arbejdslivet ud for brandmænd, og de har en øget risiko for kræft, som følge af deres erhverv. Nærmere bestemt en øget risiko for at udvikle blærekræft og mesoteliom.

Risikoen er sandsynligvis også øget for tyktarms-, prostata-, testikel- og modermærkekræft samt non-Hodgkin lymfom. For disse kræftsygdomme kan ’rimelig tvivl’ imidlertid ikke helt udelukkes. Det betyder, at den fundne øgede kræftforekomst måske kan skyldes andre forhold end selve brandfolkenes arbejde. Eksempelvis at kræft måske oftere bliver opdaget før hos brandfolk, fordi de i relation til deres arbejde oftere gennemgår lægetjek.

Endelig viste udredningen, at der også var stærk evidens for, at brandfolk udviser fem af ti biologiske kendetegn, som normalt kan spores når mennesker udsættes for kræftfremkaldende påvirkninger, eksempelvis skade på arvemateriale.  

Brandmænds arbejde nu ’med sikkerhed’ kræftfremkaldende

Konklusionerne kommer fra en international ekspertgruppe nedsat af WHO’s kræftforskningsinstitut, International Agency for Research on Cancer (IARC), som det seneste år har gennemgået al tilgængelig viden fra en lang række videnskabelige undersøgelser om brandmænd og kræft.

– En række undersøgelser viser, at brandmænd har en øget risiko for blærekræft og mesoteliom. Sammenhængen er så veldokumenteret, at brandmænds arbejde nu bliver klassificeret som ’med sikkerhed kræftfremkaldende’ på IARC’s liste over påvirkninger, der kan give mennesker kræft. Også risikoen for en lang række andre kræftsygdomme er øget, men her kan det ikke helt udelukkes, at de skyldes andre forhold end brandmændenes arbejde.

Det siger seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, Johnni Hansen, der har været formand for en af arbejdsgrupperne bag IARC’s udredning. Kræftens Bekæmpelse har desuden bidraget med vigtige dele af den forskning, der ligger bag udredningen.

Brandmænd bør få erstatning

De nye resultater bør få konsekvenser for brandmændene, mener Kræftens Bekæmpelse:

– Konklusionen er så klar, at det bør føre til arbejdsskadeerstatning til de brandmænd, der har fået kræft på jobbet – ingen skal blive syge af at gå på arbejde. Og så skal man gøre alt hvad man kan for at beskytte brandmænd mod kræftfremkaldende påvirkninger fremover, siger adm. direktør, Jesper Fisker.

Bedre forhold med årene

Selv om de nye resultater er alvorlige, er det vigtigt at sætte dem i perspektiv. Mesoteliom er en meget sjælden kræftsygdom, så selv om risikoen øges, vil der stadig kun være en lille risiko for den enkelte, for at blive syg. Samtidig har brandmænd gennem årene fået bedre udstyr, der beskytter dem mod bl.a. røg og skadelige kemikalier.

Kommentarer