Hellerup

Kom til workshop om udvikling af grønnere byrum i Gentofte

Foto: Gentofte Kommune

Gentofte Kommune ønsker fortsat at udvikle sig som en kommune med et grønt udtryk.

Derfor afholder de en workshop om potentialet for at styrke den grønne karakter på pladser og langs større veje. 

På workshoppen vil vi gerne høre din mening og have en dialog om mulige tiltag og indsatser. 

Vi håber på at få en masse gode input, som kan indgå i det videre arbejde med kortlægning af potentialer for begrønning og som vil medvirke til, at vi fortsat på kvalificeret vis kan investere i det grønne. 

Workshoppen bliver afholdt tirsdag d. 22. februar kl. 19-21 i Teatersalen i Byens Hus, Hellerupvej 22-26, Hellerup. 

Alle interesserede kan deltage.

Kommentarer