Charlottenlund

It-huset Edora hjælper forskere i jagten på grøn it

Edora udvikler klimavenlig it fra hovedsædet på Charlottenlund Slot i Gentofte Foto: Edora

Verdens onlinetrafik sluger elektricitet som aldrig før, og derfor er en gruppe danske forskere og virksomheder på jagt efter den grønne kode, der kan stemple fremtidens energieffektive software

Hvis vores appetit på at gemme og udveksle data fortsætter, kan verdens it-aktivitet i 2030 kommet til at vokse til op mod 20% af menneskehedens strømforbrug. Og selvom vi ofte ser digitalisering som CO2-besparende, fordi online-møder er mere klimavenlige end de transport-krævende, så udgør it-branchens negative klimaaftryk allerede i dag omkring to procent af verdens samlede udledning af CO2: Et aftryk, der kun ser ud til at vokse med udviklingen af virtuelt liv, kunstig intelligens og kryptovaluta.

Derfor er forskere og virksomheder gået på jagt efter opskriften på klimavenlig kode, så man kan programmere på en måde, der får vores computere til at sluge mindre strøm:

“World Economic Forum forventer, at vi med digitalisering kan bidrage til at reducere verdens energiforbrug med 15%. Men det hjælper os jo ikke på den lange bane, hvis brugen af data kommer til at koste os endnu mere,” forklarer forsker Bent Thomsen, der er professor MSO ved Institut for Datalogi ved Aalborg Universitet:

“Vi vil gerne på en sober måde finde ud af, hvad der kendetegner energieffektiv software. Så vi kan rådgive it-udviklere i at programmere grønt og hjælpe det offentlige med at købe de mest klimavenlige løsninger.”

Strømbesparende koder

Professor Bent Thomsen er sammen med forskere fra DTU og RUC og en række private partnere som KMD, NNIT og it-huset Edora i gang med at danne sig overblik over, hvad der skal til for at lave et energimærke til grøn software:

“Vi ser på forskellige program-mønstre, og så finder vi mønstre, der er særligt energi-sultne, og andre, der ikke er. Men det er ret kompliceret, for vi kan se, at selve kombinationen af de her mønstre i koden også har betydning for strømforbruget,” forklarer Bent Thomsen, som derfor nu arbejder på at kunne beskrive en energicertificeret udviklingsproces og en målingsmetode, der kan vise, hvor god en software er til at spare strøm.

Her har forskerholdet fået unik adgang til Edoras borgerbooking-software, WFP, som i dag er i brug i mange kommunale jobcentre landet over, fortæller Bent Thomsen:

“Vi kan som software-forskere ofte kun få adgang til såkaldte open source-systemer, men Edora har givet os adgang til at se ind i den kildekode, deres it-folk arbejder i, og derfor kan vi se bagom det strømforbrug, vi kan måle. Det er en meget vigtig indsigt for os,” forklarer Bent Thomsen om de mange små eksperimenter forskerne foretager for at kunne aflæse, hvilke typer af kildekoder, der kan spare samfundet for strøm, når vi bruger eksempelvis offentlige it-løsninger.

God offentlig it er klimavenlig

Hos softwareudvikleren Edora er deltagelsen i det banebrydende DigitalLead projekt igangsat af it-branchen god energi på flere måder, fortæller Direktør Mads Hedegaard:

“Nu er det andet forskningsprojekt, vi er med i, og allerede under det første lærte vi, at vi kan energioptimere med op mod 30 % alene ved at fokusere på det i kodefasen,” fortæller Mads Hedegaard fra Edora, som i dag optimerer alle processer mod energieffektivitet:

“For eksempel sikrer vi vores softwares kvalitet ved at teste, hvor meget data, der sendes fra server til klient ved forskellige kald, og hvor meget computerkraft, det tager,” fortæller han:

“Og det interessante her er, at et lavt energiforbrug ofte er lig god performance. Så når borgerne ude i kommunen oplever, at vores software virker hurtigt og effektivt, så er det også klimavenligt,” konkluderer Edoras direktør Mads Hedegaard.

Ifølge Bent Thomsen har flere virksomheder i samarbejdet ytret bekymring for, at certificeringen kan få karakter af greenwashing og i værste fald blive konkurrenceforvridende – men med tilstrækkelig gennemsigtighed er Edoras direktør Mads Hedegaard ikke bekymret for, at udviklingen vil lægge hindringer i vejen for it-branchen:

“Tværtimod,” udtaler han:

“Jeg mener, at energiforbrug i fremtiden skal være en konkurrenceparameter. Det nytter jo ikke noget bare at vende det blinde øje til, når vi allerede nu med meget få midler kan få den samme it-understøttelse med et væsentligt lavere energiforbrug.”

Grønt lys fra SKI

Staten og Kommunernes Indkøbsservice, SKI, understøtter en væsentlig del af det offentlige it-indkøb i dag, og hos SKI bekræfter chef for CSR og bæredygtighed Katrine Pape Huldahl, at man vil se meget positivt på en kommende grøn certificering af software fra it-branchen:

”I SKI oplever en vi stor efterspørgsel på rådgivning om, hvad der er grønt inden for indkøb af software og IT-udvikling. Vi har over et stykke tid været opmærksomme på, at forskere undersøger grøn kodning, og vi ser meget positivt på udviklingen af en certificering, der kan etablere entydige standarder for, hvad der udgør energieffektiv software,” udtaler Katrine Pape Huldahl og fortsætter:

”Når der er en gennemsigtig og entydig standard, kan det offentlige indarbejde kravet i udbuddene, og på den måde fremme den grønne omstilling. Der er ingen tvivl om, at der ligger et stort klimapotentiale inden for digitaliseringen, som vi i SKI meget gerne vil være med til at understøtte”.

Næste skridt mod grøn software

Bent Thomsen og hans forskerhold arbejder med jagten på klimavenlige it-løsninger i projektet Energicertificeret softwareudvikling og drift, energy certified DevOps, som er sponsoreret af DigitalLead frem til maj 2022, hvor forskere og virksomheder i netværket bag projektet samles til vidensdeling.

Næste skridt mod et certifikat er, at en standardiseringsorganisation og en større gruppe af toneangivende danske og udenlandske it-virksomheder bliver enige om et regulært certifikat for grøn software. Senest er fire danske datacentre gået sammen om at lave en grøn mærkning af deres strømforbrug, så kunder i dag kan få indsigt i den del af digitaliseringens klimaaftryk.

Kommentarer