Erhverv

Gentofte Kommune skruer ned for erhvervsvenligheden

Gentofte Kommune er det seneste år faldet syv pladser til nr. 35 på ranglisten over de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark. Det viser DI’s årlige Lokalt Erhvervsklimaundersøgelse.

Gentofte er særligt godt kørende på infrastruktur, hvor kommunen på landsplan er blandt de bedste. Hermed understøtter kommunen aktivt det lokale erhvervsliv, der i målingen netop udpeger infrastruktur som en kommunal førsteprioritet. 

– Det er helt afgørende for den lokale vækst, at virksomhederne i Gentofte Kommune let kan få varer, services og medarbejdere fra A til B. Det seneste år har kommunen investeret i både det kommunale vejnet og den kollektive transport, og det giver pote ude i erhvervslivet. Nu håber jeg bare, at kommunen fastholder fokus, så Gentofte også fremadrettet har en velfungerende infrastruktur, siger Peter Lanng Nielsen, formand for DI Hovedstaden.

Mindre godt går det på området for lokale skatter og afgifter, hvor Gentofte i forhold til resten af landet ligger i den meget høje ende. Endvidere er adgangen til erhvervsarealer under pres, og det lægger samlet set en dæmper på erhvervslivets muligheder for at skabe job, vækst og udvikling i kommunen. 

Også på uddannelsesområdet står Gentofte med en større opgave. Målingen viser nemlig, at alt for få af kommunens unge søger mod erhvervsuddannelserne efter folkeskolen. 

– Under 3 procent af de unge i Gentofte vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen, og det er simpelthen for få. Vi kigger ind i en fremtid, hvor der vil være ekstrem mangel på faglært arbejdskraft, og vi har brug for alle gode kræfter, hvis vi skal have vendt udviklingen. Derfor må jeg på det kraftigste opfordre Gentofte Kommune til at få vedtaget en politik, der sikrer, at alle unge kommer i erhvervspraktik, så de får øjnene op for de spændende karrieremuligheder, der ligger i erhvervsuddannelserne, siger Peter Lanng Nielsen.

FAKTA OM LOKAL ERHVERVSVENLIGHED 2021

  • DI’s undersøgelse, Lokal Erhvervsvenlighed 2021, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. Det er 12. år i træk DI laver en undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed.
  • Årets undersøgelse adskiller sig fra de tidligere undersøgelser. Efter sammenlægningen af Dansk Industri og Dansk Byggeri er der blevet udarbejdet en helt ny undersøgelse med udgangspunkt i de to organisationers tidligere undersøgelser.
  • 7770 virksomheder indenfor DI’s brancher, blandt andet fremstilling, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service har svaret på undersøgelsen.
  • Undersøgelsen er sammensat af tre typer af indikatorer: Et spørgeskema til virksomheder, et spørgeskema til kommunaldirektører og statistik.
  • Resultaterne er opdelt i ti kategorier, der belyser forskellige centrale områder i de lokale erhvervsvilkår. Dette gør det muligt at se, hvordan kommunerne klarer sig på forskellige områder og ikke kun samlet set.
  • 93 ud af landets 98 kommuner er inkluderet i undersøgelsen. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da det ikke er muligt at indhente et tilstrækkeligt antal svar i disse kommuner. 

Kommentarer