Vangede

Fik skruet ned for musikken

En patrulje kørte klokken 21.46 til Plantagevej, hvor nogle unge mennesker spillede så høj musik, at det var til gene for de omkringboende.

Her blev de unge bedt om at skrue ned for musikken.

Kommentarer