Debat og politik

Fjernvarmen skal udbygges hurtigere

Af Niels Haxthausen, Socialistisk Folkeparti

Folketingskandidat, Københavns Omegns Storkreds

Vi har tøvet alt for længe med at gøre vores el og varme fossilfri. Og nu er varme- og elregningen blevet et stort problem for mange. Både af hensyn til klimaet, sikkerhedspolitikken og pengepungen haster det med at få grøn el og varme.

Men der sker alt for lidt. Udbygningen skal op i fart, og vi skal have gode overgangsordninger mens vi venter. Vi savner lidt af den handlekraft, vi har oplevet både i Corona pandemien.

En af nøglerne i omstillingen er fjernvarmen. Den er på vej til Lyngby Taarbæk som en del af kommunens varmeplan – der er under behandling. Projektet er i gang, og slutdatoen har indtil nu heddet 2030. Men vi er utålmodige – vi vil hellere have det i morgen. Så vi lægger alle pres på.

Vestforbrænding og kommunerne, og ikke mindst de ansatte, knokler for at gennemføre udbygningen hurtigere. De har sat sig for, at fjernvarmen skal være fuldt udbygget inden 2028. De kan ikke gøre mere – som rammerne er nu. Fair nok.

Men hvis ikke rammerne er gode nok, så må de forbedres. Det vil jeg blive ved med at arbejde for op til og efter et folketingsvalg – uanset hvor i systemet jeg ender.

Vi skal have først og fremmest have mere fart på anlægsprojekterne. Hvis projekterne flugter med den kommunale varmeplan, skal de godkendes hurtigt. Og der hvor finansiering af den enkeltes tilslutning er et problem, skal vi åbne for at man kan få støtte eller lånemuligheder. Jo flere der kommer på fjernvarmen jo bedre for klimaet, og vores sikkerhedspolitiske situation.

Vi skal have startet en dialog med branchen og fagforeningerne om hvordan vi kan løse op for de flaskehalse der er. Er der anlægsprojekter der kan udskydes – og hvor vil det batte mest. Kan vi tilbyde længere og mere attraktive kontrakter? Kan vi få andre faggrupper i spil i anlægsarbejdet? Kan vi gøre mere ved erhvervsuddannelser og efteruddannelser? Er der finansieringsproblemer eller andre snubletråde?

Folketinget bør også sikre hjælp til de borgere der kommer i klemme – fordi der går for lang tid inden de bliver koblet på fjernvarmen. Vi skal have overgangsordninger, så man ikke skal ud at investere i et nyt varmesystem, fordi der går et par år, før end at man kan blive koblet på fjernvarmen.

Det vil betyde, at fjernvarmeselskabet overtager ”risikoen” ved ens gasfyr både ved ekstreme priser og ved nedbrud. Som det er nu begynder mange forståeligt nok at tænke på individuelle varmepumper for at komme i gang hurtigere. For klimaet er det fint, men det udhuler økonomien i fjernvarmeprojekterne, og kan nogle steder være et støjproblem.

Og så vil vi arbejde for, at fjernvarmen bliver helt grøn. Vestforbrænding er i dag primært baseret på affald. Forhåbentligt lykkes det Vestforbrænding af få etableret

Vi skal blive ved med at reducere affaldsmængden og have etableret CO2 fangst, så det affald der stadigt brændes af, ikke giver nogen udledning af CO2 til atmosfæren. Vi skal erstatte den med store varmepumper, udnyttelse af spildvarme og varmelagre, der kan sikre varmen når det ikke blæser og solen ikke skinner.

Vi skal hjælpe Vestforbrænding med at udnytte lokale varmekilder –hvor der er vand er der et potentiale for at få fælles varmepumper og varmegenvinding, der kan kobles på. Det kan både være Mølleåværkets rensningsanlæg, andre steder hvor der vand der kan køles ned eller butikker og kontorer med køling.

Ved fælles hjælp og de rigtige politiske rammer kan vi hurtigt skifte fra afhængighed af Putin’s gas til lokale vedvarende varmekilder.

Kommentarer