Erhverv

DI: Sådan gør vi os uafhængige af russisk gas

Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

Efter påske kommer regeringen med forslag til, hvordan vi bliver uafhængige af russisk gas. DI opfordrer regeringen til at indgå en grøn samfundskontrakt med virksomhederne, det øvrige samfund og et bredt flertal i Folketinget. DI har formuleret fem ledestjerner for, hvordan vi bliver uafhængige af energi udefra og samtidig lægger vejen til et klimaneutralt samfund.

Det bliver svært og dyrt, hvis vi inden for kort til skal udfase russisk gas. Men med en fælles indsats, kan vi komme bedre ud på den anden side af krisen, mener Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

– Hvis russerne lukker for naturgassen, eller Europa selv beslutter at dreje på hanen, vil vi stå i en forsyningskrise, som vi ikke har oplevet siden 1970’erne. På kort sigt skal vi skrue op for produktionen af biogas, som i dag udgør op mod 30 procent af den gas, der flyder i rørene. Vi skal have flere boligejere med naturgasfyr til at skifte til fjernvarme eller en varmepumpe. Og alle virksomheder, som kan finde et alternativ til gas, skal forsøge at gøre det, siger han.

For snart tre år siden oprettede regeringen klimapartnerskaberne. De kom med flere hundrede gode ideer til, hvordan vi kan sætte fart på den grønne omstilling. Mange af ideerne er i dag blevet til virkelighed – eller er på vej til det.

Der er brug for en tilsvarende indsats nu, hvor politikere, civilsamfund og virksomheder trækker i samme retning. Troels Ranis opfordrer regeringen til at indgå en grøn samfundskontrakt.

– I kontrakten skal der stå, at det danske samfund i 2030 skal køre 100 procent på grøn, egenproduceret energi. Udviklingen er i fuld gang, men vi skal snøre skoene og indstille os på en spurt. Det kræver store investeringer i vindenergi, solenergi og biogas, siger han.

– Vi skal udnytte energien langt mere effektivt end i dag. Det kræver en national strategi for energieffektivitet, hvor love og regler bliver moderniseret, så de understøtter den grønne omstilling, og hvor vi blandt andet sikrer, at virksomhedernes overskudsvarme bliver brugt til at opvarme vores boliger.

I de kommende år skal vi i gang med at producere grønne brændstoffer, som kan bruges i fly, skibe og lastbiler. Det kan vi gøre ved at omdanne grøn strøm til forskellige former for flydende brændstoffer. Men det kræver, at vi opstiller vindmøller på havet i hundredvis, så vi har nok strøm.

– Vi står midt i en klimakrise, og vi er måske på vej ind i en forsyningskrise. Det gode er, at svaret på begge kriser er det samme – nemlig mere grøn omstilling. De kommende år bliver ikke nemme. Men hvis der et land i verden, der kan klare det, er det Danmark, siger Troels Ranis.

DI Energi arbejder videre med indholdet af de fem ledestjerner. I begyndelsen af maj vil DI Energi præsentere flere konkrete anbefalinger og løsninger.

DI Energis fem ledestjerner til grøn samfundskontrakt:

  1. En hurtig plan for opsætning af mindst 30 GW vedvarende energi i 2040, og Danmark skal være nettoeksportør af grøn energi inden 2030. 
  2. Allerede 2027 skal hele Danmarks gasforbrug være helt grønt og bæredygtigt, det indebærer også at der senest i 2030 skal være sat strøm til alle 6 GW PtX
  3. National strategi for energieffektivitet og sektorkobling med bedre rammevilkår.
  4. Grøn energi i en stærk infrastruktur skal sikre os 100 pct. forsyningssikkerhed.
  5. Ny grøn eksportstrategi, der sender endnu flere danske løsninger ud i verden og gør en klimaforskel.

Kommentarer